Featured

Bao Thanh Thiên | 1993 | Bao Công Thật Giả | Tập 3 | GIALAC8631

Loading...
Loading...
553 Views
Loading...
Published
* Bộ phim: Bao Thanh Thiên - Tập 171 / Phần 8 -Bao Công Thật Bao Công Giả - Tập 3
https://www.dailymotion.com/playlist/x6binb
* Diễn viên:
Kim Siêu Quần - Bao Công,
Hà Gia Kính - Triển Chiêu.
Phạm Hồng Hiên - Công Tôn Sách
Cao Niệm Quốc - Vương triều
Từ Kiến Vũ và Lưu Việt Đích - Mã Hán
Dương Hùng - Trương Long
Thiệu Trường Sinh - Triệu Hổ
-----------------------------------------------
Triệu Thụ Hải - Thư Đức Phú
Lý Tuyền - Vệ thị
Điền Phong - Thạch Quốc Trụ
Cố Quán Trung - Mạc Ngôn
Lưu Uyển Lâm - Thư Phương
Hoàng Trọng Dụ - Quy tiên
Lâm Diệc Phàm - Tiểu Nguyên
Lục Nhất Long - Tô Đồng
Dương Trạch Trung - Tây Bá Thiên
Đinh Ngưỡng Quốc - Pháp sư
Lưu Sở - Giám trảm quan
Category
Phim Ảnh
Tags
Bao Thanh Thiên, Bao Công Thật Bao Công Giả, Tập3, GIALAC8631, GIALAC0210
Be the first to comment