Vụ 221 nhân sự bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc: Phát sinh từ áp lực tự chủ bệnh viện? | VTC1

Loading...
Loading...
67 Views
Loading...
Published
VTC1 | Sau hơn 1 năm thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện, Bệnh viện Bạch Mai đã cho thấy nhiều vấn đề bất cập và tồn tại của đề án này. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc hơn 200 cán bộ công nhân viên, y bác sỹ của bệnh viện Bệnh viện Bạch Mai đã nghỉ việc. Trong đó, nhiều người thuộc diện phải chấm dứt do tinh gọn bộ máy nhưng cũng không ít người được cho là áp lực công việc cao, chế độ thù lao thấp nên buộc phải chuyển công tác.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net
#vtc1 #vtcnow
Category
Tin Tức
Be the first to comment