Gia Đình Phép Thuật | Phim thiếu nhi | Tập 211

Loading...
Loading...
13 Views
Loading...
Published
Gia đình phép thuật | Tập 211 | Ông Baram muốn dùng những hình nhân để truy tìm ra danh tánh của nhà phép thuật giấu mặt. Và ông Mây là người trực tiếp mang những thứ cần thiết về thế giới phép thuật. Cùng lúc, ông đành chấp nhận gục ngã trước trước các nhà phép thuật phái Ma Nữ khi vô tình đối đầu với học.
Diễn viên: Vân Trang, Kim Xuân, Việt Anh, Đình Toàn,

Website: www.hplus.com.vn
www.htvonline.com.vn
Facebook Fanpages:
https://www.facebook.com/HTVPlus
https://www.facebook.com/htvonline.com.vn

Google Plus:
https://www.google.com/+HplusVn
https://www.google.com/+HTVOnlineKids
https://www.google.com/+HTV60s

YouTube Channels:
https://www.youtube.com/c/HplusVn
https://www.youtube.com/c/HTVOnlineKids
https://www.youtube.com/c/HTV60s

AppStore:
iOS - https://itunes.apple.com/vn/app/hplus/id984464040?mt=8
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hplus&hl=en
Category
Phim Thiếu Nhi