Đại Chiến Ở Đảo Nữ Sát Thủ - Phim Lẻ Mới 2024 | Phim Hành Động Kiếm Hiệp Cổ Trang Trung Quốc

30 Views
Published
Đại Chiến Ở Đảo Nữ Sát Thủ - Phim Lẻ Mới 2024 | Phim Hành Động Kiếm Hiệp Cổ Trang Trung Quốc
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Phim Mị Giả Vô Cương : https://www.youtube.com/playlist?list=PLeRpt4L90IbjKXFzmFW6Eu8oMdXwRmBd0
#phimtrungquoc #phimmoitruyenhinh #phimmoi
Tag : Phim mị giả vô cương
Phim Mị Giả Vô Cương lấy bối cảnh loạn lạc cuối thời Đường, Thất Tuyết bị cha bán vào thanh lâu, một lần lầm lẫn gia nhập Quy Họa thành bí ẩn. Trong nhiều lần thực hiện nhiệm vụ, nàng gặp được ảnh tử Trường An. Hai người xoay vần trong phân tranh của vua với dân, cuốn vào tình cảm bị Quy Họa thành cấm đoán. Vãn Mị niết bàn sống lại, trở thành tân chủ Quy Họa thành, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của chủ nhân phía sau Quy Họa thành - Công tử.
Diễn Viên : Lưu Manh Manh, Lý Nhất Đồng, Lý Tử Phong, Quách Tuyết Phù
Category
Phim Bộ
Tags
phim hành động kiếm hiệp cổ trang trung quốc, phim hành động võ thuật kiếm hiệp cổ trang, phim hành động võ thuật